लोक सेवा आयोगको परिक्षा संचालनमा ५७ कारोड खर्च

लोक सेवा आयोगको गत आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश नं २ वाट  लोक सेवा आयोगमा प्रवेश गर्नेको संख्या सबै भन्दा बढि रहेको पाइएको छ । सबै भन्दा बढि लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिने जिल्लामा सर्लाहि र रौतहट रहेको र सबै भन्दा बढि लोक सेवामा प्रबेश गर्ने पनि सर्लाहि र रौतहट नै रहेको छ  र गत आ व मा सबै भन्दा कम दरखास्त आउने र कुनै पनि लोक सेवामा प्रवेस नगर्नेमा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र रसुवा रहेका छन । साथै गत आ व मा लोक सेवा आयोगले ५७ करोड रुपैया परिक्षा तथा आयोगको सेवा मा खर्चेको र २६ करोड रुपैया राजश्व बाट उठेको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को प्रतिवेदन अनुसार रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस